Evaluatie invoering Brein Omgevings Methodiek 2013-2014 in la Providence

Naar aanleiding van de Quick Scan rapportage is er in 2013, samen met Brein Dementie en Omgeving, een scholingsplan opgezet om binnen La Providence organisatiebreed te werken aan de kwaliteitsbevordering ten behoeve van de cliënten met dementie. Onder begeleiding van Marga van Oort en haar team zijn wij van augustus 2013 t/m mei 2014 aan de slag gegaan om de theorie van de B.O.M. principes te vertalen naar de praktijk van alledag.

Eerst de start met de kick-off voor alle medewerkers, vrijwilligers, cliënten, familie en andere betrokkenen van La Providence. Duidelijk, informatief en praktijkgericht. Het is belangrijk dat alle neuzen dezelfde kant opgaan, dat we dezelfde taal spreken en de dementerende cliënt volgens dezelfde visie benaderen en begeleiden. Bijna 200 mensen waren aanwezig.

Daarna is begonnen met het opleiden van een vijf-tal coaches en het scholen van medewerkers en vrijwilligers van de groepsverzorging en de PG woongroepen. Parallel aan de scholingen liepen de observaties op de werkvloer en de terugkoppeling naar de teams. Alles erg goed op elkaar afgestemd, op een fijne manier begeleid en ondersteunt door de mensen van Brein Dementie en Omgeving. Dit zorgde er voor dat we in een half jaar veel hebben bereikt in het bieden van een veilige, herkenbare woon- en leefomgeving, waarin de mens met dementie zich vertrouwt en veilig voelt’.

Enkele resultaten van het traject zoals medewerkers deze benoemde;

  • Het is huiselijker en gezelliger geworden, er is inzicht in het effect van de inrichting/omgeving
  • Er wordt veel beter afgestemd op de mens
  • Je ziet de mensen meer genieten van de dagelijkse dingen zoals de maaltijd, het koffiemoment, een activiteit
  • Ik ben me bewust van het effect van prikkels en kan hier nu onderbouwd een goede keuze in maken
  • Ik ben me bewust van mijn eigen houding en kan die nu beter en gerichter afstemmen in de omgang met de dementerende ouderen
  • Onze cliënten kunnen veel meer dan wij dachten
  • Er is meer rust op de woongroepen. Vreugde, plezier en afstemmen op de mens met dementie is het beste medicijn.

Al met al zijn dit geweldige resultaten die we dankzij de deskundige begeleiding van Brein Dementie en Omgeving en de flexibiliteit, de betrokkenheid en de inzet van onze medewerkers in een half jaar bereikt hebben.

Truus Kempen, teamleidster PG woongroepen, Zorgcentrum La Providence te Grubbenvorst