Referentie Florence locatie Wenckebach

De Quick Scan is uitgevoerd op d verpleegafdeling met 22 bewoners. Verzorgingshuis Wenckebach kenmerkt zich door lange gangen met appartementen. Van een aantal appartementen is een gemeenschappelijke huiskamer gemaakt met een keuken. In de rapportage zijn vele adviezen opgenomen: betreffende de (her) inrichting van gangen, de huiskamer, en o.a.de werkwijze bij de maaltijden. in een later stadium zijn de inrichtingsadviezen door Wilma Lanke verder uitgewerkt en dat heeft geresulteerd in een ontwerpplan met keuzes voor materialisatie voor de huiskamer en de belevingsgebieden.

De Quick Scan is ervaren als een hulp om de juiste dingen te doen en men ziet dat terug in het gedrag van de cliënten.