Omgevingsleren

Zonder routine kan niemand werken, echter werken op de automatische piloot is in het werken met mensen met dementie niet wenselijk en niet mogelijk. Er zijn veel verschillende soorten dementie en ieder mens gaat daar anders mee om. Dit geldt niet alleen voor de individuele medewerker maar ook voor een organisatie die mensen met zorgvragen ondersteunt. De dynamiek van de buitenwereld vraagt om een interne organisatie die flexibel is en veranderingen een plaats kan geven: een lerende organisatie.

In onze projecten wordt 10 % van de totale tijd besteed aan theoretische deskundigheidsbevordering gerelateerd aan de eigen woonomgeving. De overige onderdelen vinden allemaal plaats op de woning en met en in het team op locatie. Leren in de organisatie op de werkplek maakt gebruik van perceptie, overdracht, imitatie, participatie en activiteit.

Anders kijken, denken, doen

 • lessen deskundigheidsbevordering
 • trainingen toegespitst op reflectie en eigen handelen
 • geobserveerd worden tijdens het werk
 • feedback krijgen op handelen, houding, gedrag, communicatie, regie en alert werken
 • coaching op de werkplek
 • leren van voorbeeldgedrag
 • van zorgen naar begeleiden

Omgevingszorg bij Dementie voor medewerkers

Een team van twaalf medewerkers krijgt vijf lessen waarin de theorie en praktijk van de omgevingsgerichte benadering is uitgewerkt.

De hersenkundige kennis over het demente brein is de basis. Vervolgens wordt deze uitgewerkt o.a.  in communicatie, eten en drinken, welzijn en activiteiten.

Medewerkers leren signaleren en regie te nemen waardoor cliënten zich veilig voelen en escalatie wordt voorkomen.

Zij werken meer intuïtief en persoonsgericht waardoor het contact met cliënten toeneemt.

Ook het team-functioneren krijgt aandacht wat het vertrouwen en het afstemmen met elkaar bevorderd.

Uiteraard kunnen op verzoek accenten worden gelegd die de eigen organisatie versterken.

Coach Omgevingszorg bij Dementie

Het opleiden van interne geselecteerde medewerkers tot coach is een belangrijke succesfactor voor de borging op de lange termijn.

Coaches krijgen tien lessen- trainingen en gaan vijftien keer observeren in een periode van 9 maanden.

Zij zijn na afloop in staat collega’s te ondersteunen in de omgevingsgerichte benadering van alle processen en in de communicatie.

Zij kunnen cliëntgerichte observaties doen die door de psycholoog gebruikt wordt bij de verdere aanpak van moeilijk hanteerbaar gedrag.

Afdelingshoofden/teamleiders die de vaardigheid hebben om zowel tussen als boven de medewerkers te staan doen mee met start-en eindobservaties en de lessen en trainingen.

Een lesgroep bestaat uit maximaal tien medewerkers.

Zij kunnen:

 • observeren
 • een feitelijk observatieverslag te maken
 • reflecteren op eigen doen en laten
 • feedback geven
 • coachen van medewerkers
 • voorbeeldgedrag laten zien
 • gunstige en ongunstige omgevingsfactoren benoemen
 • een verbeterplan te maken
 • collega’s ondersteunen in de omgevingsgerichte werkwijze

Deze cursus (in company) is door de V&VN geaccrediteerd.

Meer lezen over werkplekleren, teamgericht leren en lerende organisaties? zie hiervoor het Kader voor Werkplekleren voor zorgorganisaties van Invoorzorg!