BOM in het DNA van de organisatie

De BOM wordt gewaardeerd door de organisaties die een project hebben afgerond.

Velen hebben OMGEVINGSZORG opgenomen in het beleid.

Rivas heeft de BOM  ingevoerd op alle locaties met cliënten met dementie in Gorcum en gecombineerd met de Planetree uitgangspunten tot beleid gemaakt. Lees meer: Rivas en BOM

De Zorggroep Noord en Midden Limburg heeft een boek met hun visie gepubliceerd met de titel “Met andere ogen zien”. Een van de pijlers in hun visie is de BOM. Zij hebben onder andere al hun nieuwbouw gestoeld op de uitgangspunten voor een dementievriendelijke omgeving en de medewerkers laten scholen.

Humanitas-Hannie-Dekhuijzen-en-Terras-aan-de-MaasHumanitas: Het Terras aan de Maas heeft de BOM opgenomen in het beleidsplan en in de functioneringsgesprekken wordt er aandacht aan besteed.

Verpleeghuis Hannie Dekhuijzen heeft 24 woongroepen voor mensen met dementie laten scholen en twaalf coaches opgeleid. Ook Humanitas De Steenplaat implementeert de omgevingsgerichte manier van kijken op alle afdelingen voor mensen met dementie.La-Providence-2

Bartholomeus-Gasthuis-2Bartholomeus Gasthuis gebruikt de Brein Omgevings Methodiek in haar werving voor nieuwe verzorgenden nu alle 6 woongroepen kijken en werken op deze manier: lees meer bij Wetenswaardig op deze website.

La Providence heeft veel succes geboekt met de B.O.M. op de verpleegafdelingen PG en op de groepsverzorging ( lees bij Referenties). en zij hebben inmiddels de 3e woongroep gerealiseerd mede op ons advies.

Savant-zorg-locatie-SonnehoveSavantzorg heeft een beleidsplan voor de complexe zorg geschreven. De Brein Omgevings Methodiek past bij hun visie op persoonsgerichte zorg. Alle locaties waar mensen met dementie wonen worden door ons geobserveerd en begeleid bij de implementatie. Lees verder: Beschermd wonen wordt persoonsgerichter

Brentano heeft alle medewerkers laten scholen die te maken hebben met mensen met dementie en betrekt ons bij hun renovatie en nieuwbouw plannen.